O společnosti

 

Společnost T Machinery, a.s.byla založena v roce 2003. Je jednou z významných výrobně – engineeringových firem v oblasti důlní techniky a současně jediný výrobce v České republice, který je schopen navrhnout, vyrobit, dodat a spustit do provozu celý dobývací komplex. Firma historicky navázala na tradici výroby v tomto oboru, která na Jižní Moravě existuje více jak 80 let. Ve třicátých letech minulého století byla na tomto místě zahájena na Dole Tomáš mechanizovaná těžba lignitu pro energetické potřeby koncernu firmy „BAŤA“.

Firma T Machinery a.s.  naplňuje dva základní strategické cíle:

·         Inovace výroby v oblasti důlních zařízení

·         Maximalizace úspěchu vyráběných technologií především na zahraničních trzích

Výrobní program firmy:

Výroba společnosti je zaměřena na dobývací důlní komplexy v uhelných, hlubinných dolech, které sestávají z následujících technologických souborů:

Vývoj a výroba dobývacích kombajnů řady MB, porubový hřeblový dopravník C3K s různou výškou E-profilu, mechanizované hydraulické výztuže pro zabezpečení těžních prostor včetně jejich ovládání, podporubový dopravník, opracování a výroba náhradních dílů, veškeré elektro-příslušenství a řízení, a regulace automatizované těžby. Na dodávky zařízení poskytuje firma T Machinery,a.s. komplexní servisní a zaškolovací činnost.

Firemní kultura

Firemní kultura společnosti je založena na profesionalitě, odbornosti a týmové práci špičkových odborníků.                 Tyto předpoklady tvoří významný rozvojový potenciál a dynamiku společnosti. Žádný z úspěchů by nebyl možný bez odborných znalostí a zkušeností našich zaměstnanců. Vysoce kvalitní a loajální zaměstnance považuje T Machinery, a.s. za hlavní zdroj svých úspěchů

Obchodní činnost

Export společnosti dnes představuje 95% produkce. T Machinery, a.s. se od svého založení zaměřuje  na spolupráci   s partnery ze zemí střední a východní Evropy. Činnost společnosti zahrnuje komplex služeb, projekčních, engineeringových i servisních. Důležitou konkurenční výhodou firmy je schopnost realizace složitých projektů se zajištěním individuálních nároků a požadavků zákazníků. V současnosti jsou zkušenosti T Machinery, a.s. na patřičné úrovni pro téměř všechny možnosti dobývání.

Vývoz

Vývozní aktivity společnosti T Machinery, a.s. jsou dnes orientovány na kompletní dodávky důlního zařízení a jsou významným potenciálem dalšího rozvoje společnosti. Největší podíl exportu má firma na trzích Ukrajiny       a Ruska, ale prodává stroje a zařízení např. i do Vietnamu.

Inovace

Společnost T Machinery, a.s. stále intenzivně vyvíjí se svým týmem specialistů nové stroje, které splňují celosvětová kritéria, především pro co největší zefektivnění důlních činností s co možná nejmenším podílem fyzické práce, a tím eliminace negativního vlivu lidského faktoru na provoz, což vždy přináší větší bezpečnost při provádění všech činností    v dole. Stěžejním zájmem společnosti je, aby 80. letá tradice výroby kvalitního důlního zařízení na jihu Moravy  i nadále pokračovala.

Exportér roku 2012

Dynamický růst společnosti T Machinery a.s. dokumentuje její umístění na 6 místě  Exportér roku 2012 v kategorii  velcí exportéři „Nárůst exportu v letech 2010-2011“.

Dotace

Společnost T Machinery a.s. čerpá finanční prostředky v rámci dotačního titulu Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti T Machinery a.s. z operačního programu "Lidské zdroje a zaměstnanost". Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Hlavním cílem projektu je podpořit adaptabilitu zaměstnanců a zvýšit konkurenceschopnost společnosti. Vybraní zaměstnanci budou proškolení v kurzech orientovaných na odborná i počítačová témata. Délka projektu je stanovena v rozsahu od června 2013 do konce května 2015. Cílová skupina zahrnuje skupinu o velikosti 75 zaměstnanců.