Technologie

 

CHARAKTERISTIKA VÝROBNÍ TECHNOLOGIE FIRMY

T Machinery, a.s. Ratíškovice

 

·       ZKUŠEBNA ELEKTRO

zkušební polygon, jehož základním prvkem je trafostanice. Zatěžování motorů a převodových soustav je možné provést pomocí dvou asynchronních dynamometrů, tyto jsou vybaveny digitální řídící jednotkou, která je propojena s PC. Dynamometr ASD P153 je umístěn na pevném podstavci. Jím zatěžované zařízení se kotví na zvedací stůl s rozměry 1 000 x 1 500 mm a nosností 1 500 kg. Dynamometr ASD P500 je umístěn na v podlaze zapuštěné litinové upínací desce o rozměrech 4 500 x 6 300 mm. Pro manipulaci s břemeny je určen nad zkušebnou pojíždějící portálový jeřáb s nosností 25 000 kg.

Zkušebna je vybavena precizním výkonovým analyzátorem YOKOGAWA WT1800. S použitím externích převodníků je možné třífázové měření napětí do 8 kV a trojfázové měření proudu do 1000 A. Zkušebna je dále vybavena 16-ti kanálovou mobilní jednotkou měření teplot (12x snímač PT100, 4x termočlánek typu K). Jednotka umožňuje měření teplot v rozsahu 0 – 200°C. Při použití termočlánků je možné přímé měření teplot na živých částech do napětí 660V.

Pro chlazení zkoušených zařízení je zkušebna vybavena vlastním chladicím agregátem.

Společnosti T Machinery a.s. nabízí zpracování technických zkoušek dle vlastního zadání zákazníka, tak i pronájem celého pracoviště.

 

SOUSTRUŽENÍ - CNC SOUSTRUHY

Strojní vybavení: SPT 16NC, SPT 32NC, SP 280 SY, MASTURN 70/2000 CNC

Na CNC přírubových a tyčových soustruzích

-          Maximální délka:       1 500 mm (SPT 32)

-          Maximální průměr:       320 mm (SPT 32)

-          Maximální délka:           500 mm (SPT 16)

-          Maximální průměr:        200 mm (SPT 16 – příruby)

-          Maximální průměr:        160 mm (SPT 16 – hřídele)

 

·       FRÉZOVÁNÍ

Strojní vybavení FGS 32/40, FGSH 50, FDV 32, FA 5 BU, FCR 50 CNC, FCQ 63 CNC

Na univerzálních vertikálních a radiálních frézkách

-          Maximální délka:           1 800 mm

-          Maximální šířka:               500 mm

-          Maximální výška:              340 mm      

-          Maximální zatížení:       1 200 kg

 

·       FRÉZOVÁNÍ OZUBENÍ    

                Strojní vybavení: OFA 71 PLC, OFA 32 PLC

                Na odvalovacích frézkách

-          Pracovní rozsah:         modul 2 – modul 12

-          Maximální průměr:     500 mm

 

·       VYVRTÁVÁNÍ

                Strojní vybavení: W 100A, WD 130A, WHN 13 CNC

                Na horizontálních vyvrtávačkách

-          Upínací plocha:                2 200 mm x 2 200 mm

-          Maximální hmotnost:       5 000 kg (Vyšší hmotnost podle rozměrů obrobku)

 

·       VRTÁNÍ

                Strojní vybavení: VS 32A, VO 50, VR 6A, VR 8A, V 20/4

                Na sloupových, otočných a radiálních vrtačkách

-          Maximální vrtaný průměr:          80 mm

 

·       OBRÁŽENÍ

                Strojní vybavení: 7A420, ST 350, 7/1430

                Na svislých obrážečkách

-          Maximální výška:             350 mm

 

·       OBRÁŽENÍ OZUBENÍ

Strojní vybavení : OHA 50A PLC, 5B 151

Na obrážečkách na ozubení

-          Pracovní rozsah:         modul 2- modul 12

-          Maximální průměr:     1 250 mm

 

·       BROUŠENÍ PLOCH

Strojní vybavení: BRH 20 A

Na brusce na plocho, drsnost povrchu Ra 0,8

-          Maximální délka  :           600 mm

-          Maximální šířka   :           200 mm

-          Maximální výška  :           250 mm

 

·       BROUŠENÍ PRUMĚRU

                Strojní vybavení:            BHU 40A, BUB 40/1000, BUC 63A/2000

                Na brusce na kulato, drsnost povrchu Ra 0,8

-          Maximální délka:             1 500 mm, 2000 mm

-          Maximální průměr:             400 mm,   800 mm

 

·       BROUŠENÍ OZUBENÍ

Strojní vybavení :  ZSTZ 630

Na bruskách na ozubení, drsnost povrchu Ra 0,8

-          Pracovní rozsah:              modul 2- modul 12

-          Maximální průměr:          630 mm

     

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

·       NÁTĚRY A LAKOVÁNÍ

                Strojní vybavení: Stříkací box TURBO DYNACLEAN

                V lakovně vybavené stříkacím boxem s vodní clonou

                Běžné druhy základních a vrchních nátěrů a nástřiků

                Průchozí mokrá, kabinová lakovna

                V řadě za sebou je: tryskací box, odmašťovací box, lakování, sušárna

 

ZAJEŘÁBOVÁNÍ HAL

·       MOSTOVÉ JEŘÁBY

-          Soustružna:   nosnost 8 000 kg

-          Obrobna:        nosnost 5 000 kg, 8000 kg

-          Lakovna:         nosnost 5 000 kg

-          Kalírna:           nosnost 5 000 kg

-          Svařovna:       nosnost 8 000 kg, 12 500 kg

-          Montáž:           nosnost 25 000 kg

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

·       PÁLENÍ

Strojní vybavení: NC ARENA 2000, VANAD PROXIMA

Uhlíkatých a legovaných ocelí

-          Maximální délka:             6 000 mm

-          Maximální šířka:              2 500 mm

-          Síla plechu:                      od 8 mm do 200 mm

 

·       ŘEZÁNÍ

Strojní vybavení GEROMAT 360, Forte 320/SI, BOMAR 520.360

-          Maximální délka:             12 000 mm

-          Maximální průměr:               325 mm

 

·       STŘÍHÁNÍ

Strojní vybavení E/D, ScTP 16x3150

Na strojních nůžkách

-          Maximální délka:             4 000 mm

-          Maximální šířka:              3 000 mm

-          Síla plechu:                      od 1 mm do 12 mm

 

·       OHÝBÁNÍ

Strojní vybavení: LO 125

Na výstředníkovém ohraňovacím lisu

-          Maximální délka:             4 000 mm

-          Maximální šířka:              3 000 mm (při síle plechu 6 mm)

-          Síla plechu:                      od 1 mm do 14 mm

 

·      TRYSKÁNÍ

Strojní vybavení: 4D 1600/600

Ocelovými kuličkami na strojním průběžném tryskači

Stupeň čistoty tryskané plochy až Sa 2,5

-          Maximální délka:             12 000 mm

-          Maximální šířka:                1 600 mm

-          Maximální výška:                  600 mm

 

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

·       ZUŠLECHŤOVÁNÍ, KALENÍ, POPOUŠTĚNÍ

Strojní vybavení: HV 100/20A, HV 60/15A, HN 15/6A

Uhlíkatých a nízkolegovaných ocelí v elektrických pecích

-          Maximální délka:            1 500 mm

-          Maximální průměr:            150 mm

-          Maximální hmotnost:     5 000 kg

-          LASEROVÉ CENTRUM :    využití robotu FANUC povrchové kalení, kalení ozubených kol, kalení e-profilů                                                                           

 

·       ŽÍHÁNÍ

Strojní vybavení: Vozová žíhací pec Škoda, HV 100/20A, HV 60/15A, HN 15/6

Žíhání na měkko uhlíkatých nízkolegovaných ocelí

Žíhání samotných dílů, ale i celých svařenců na odstranění pnutí

V elektrických pecích

V plynové peci

-          Maximální délka:             4 500 mm

-          Maximální šířka:              1 650 mm

-          Maximální výška:             1 150 mm

 

SVAŘOVÁNÍ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

·       SVAŘOVÁNÍ

Strojní vybavení: VST 457, WLSP 315, WSP 600, WST 1000/TSM 1000, WTU 315, WTU 200, UTA 200

-          Svařování jednovrstvých a vícevrstvých svárů

-          Svařování svárů se zvýšenými nároky na defektoskopickou kontrolu

-          Svařování v ochranné atmosféře směšných plynů Ar+CO2

-          Svařování obalenou elektrodou

-          Svařování pod tavidlem

-          Navařování v ochranné atmosféře směsných plynů Ar+CO2, vč. Návarů tvrdokovem

-          Navařování obalenou elektrodou, vč. návarů tvrdokovem

 

·       ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

-          Běžné druhy zámečnických prací

-          Montáže a demontáže strojů a zařízení

-          Montáže, demontáže a zkoušení hydraulických systémů, válců a hadic

-          Rovnání na hydraulických lisech o maximálním tlaku až 20 MPa

-          Zakružování U a I profilů

 

OBRÁBĚNÍ

·       SOUSTRUŽENÍ – HROTOVÉ SOUSTRUHY

Strojní vybavení: SV 18 RA, SN 50, SUI 32, SUI 40, SUI 50, SN 55, SN 63, SUS 63, SUI 80

Na hrotových soustruzích

-          Maximální délka:             3 800 mm

-          Maximální průměr:         1 250 mm

·       SOUSTRUŽENÍ – SVISLÝ SOUSTRUH

Strojní vybavení: SK 16

Na svislém soustruhu – karuselu

-          Maximální délka:             1 500 mm

-          Maximální průměr:          1 600 mm

·       OBRÁBĚCÍ CENTRA

MULTICUT 500i S

MULTICUT 630 S

 

MULTICUT 630/3000

Obráběcí centrum výrobce Kovosvit MAS

-          Maximální točný průměr nad loem/nad spojením supportem  1150/1020 mm

-          Maximální soustružený průměr ≤BM1=90/60/45/0≥ st.                                                                                                                           790/930/1060/1150 mm

-          Max. vzdálenost čel ≤vřeteno-čelo pinole koníka/vřeteno-vřeteno≥                                                                                          1900(3400,4900,6400) mm

-          Max. soustružená délka ≤pojezd osy ZM1≥                  1600(3100,4600,6100) mm

-          Max. průměr obrábění z tyče                                            127 mm

 

OC MCV1270 POWER

Vertikální obráběcí centrum MCV 1270 POWER výrobce Kovosvit MAS

-          Pojezd v ose x =1270, y=610, z=720

-          Max. rozměr obrobku 1270x610x440

-          Stůl 1500x670 mm

-          Max. hmotnost obrobku 1200 kg

-          Výkon motoru 28/43 KW

-          Kužel ve vřeteni ISO 50

-          Nástrojová sonda OTS RENISHAW

-          3D sonda OMP 40-2-ISO50

  

            OC Hedelius RS 125

            Pětiosé obráběcí centrum RS 125 KM výrobce Hedelius

-          Pojezd v ose x =4500, y=1250, z=770

1. Pevný stůl

-          Upínací plocha 2500x1200 mm

-          Max.hmotnost obrobku 2000 kg

2. VÝKYVNÝ STUL

-          Upínací plocha D1000x800mm

-          Max. hmotnost obrobku 1500 kg

VŘETENO

-          Otáčky 30-6000 min

-          Výkon motoru 55 kW

-          Kužel ve vřeteni ISO 50

 

            OC MCV1016QUICK

            Vertikální obráběcí centrum MCV 1016 QUICK výrobce Kovosvit MAS

-          Pojezd v ose x=1016, y=610, z=700

-          Stůl 1300x600 mm

-          Max. rozměr obrobku 1016x600x420

-          Max. hmotnost obrobku 700 kg

-          Výkon motoru 17/25 KW

-          Kužel ve vřeteni ISO 40

         FRFQ250-VRA8 PORTÁLOVÉ

                Obráběcí centrum s posuvným portálem TOS Kuřim

                Stůl 2500x8000 mm, nosnost stolu 4000 kg na 1m čtvereční plochy stolu

                Zdvih x=7000mm, y=3300mm, z=1250 mm

    

         VYVRTÁVAČKA FUEQ 125-W

            Specifikace obráběcího centra FUEQ 125-WR/4

            Zdvihy

-                Podélný    X = 3 000 mm

-                Příčný        Z = 1 250 mm

-                Svislý         Y = 2 000 mm

            Vřeteník s pinolou d 130 mm, výsuv 800 mm, otáčky vřetene max. 2500 ot/min.,  max. Mk=2000 Nm, vřeteno s kuželem ISO 50

   

HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVACÍ A FRÉZOVACÍ CENTRUM JUARISTI MP5 RAM

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Průměr pracovního vřetena:    160 mm

Otáčky vřetena:     3 000 ot/min.

Výkon vřetena:   64 kW

Kuželová dutina vřetena ISO 50

Vertikální pojezd:     Y = 2 500 mm

Axiální pojezd vřetena:     W = 1 000 mm

Podélný pojezd:     X = 19 000 mm

Příčný pojezd smykadla (RAM):     Z + W = 2 200 mm

2 otočné stoly (rozměry/nosnost):     2 x 2 000 mm x 2 500 mm/ 2 x 40 000 kg

Pevný stůl (rozměry/nosnost):     4 000 mm x 9 000 mm/ 40 000 kg

 

VYVRTÁVAČKA TX 3S JUARISTI

            ZÁKLADNÍ PARAMETRY

                Průměr pracovního vřetena 130 mm

                Otáčky vřetena 3500 ot/min.

                Výkon vřetena  37 kW

                Kuželová dutina vřetena ISO 50

                Vertikální pojezd             Y = 2 000 mm

                Axiální pojez vřetena     W = 800 mm

                Podélný pojezd               Z = 2 000 mm

                Příčný pojezd                   X = 3 000 mm

                Otočný stůl                       B = 1 600x2 000mm

                Nosnost stolu max. 12 000 kg

 

VÝROBA ELEKTRO

-          Osazování plošných spojů technologií SMT

-          Výroba kabelových svazků

-          Výroba elektronických modulů

-          Vlastní konstrukce a výroba oddělení elektro

 

·       ODDĚLENÍ ELEKTRO KONSTRUKCE

Návrhový systém PC SCHEMATIC (prokabelové svazky+veškerá elektro dokumentace)

Návrhový systém EAGLE – (návrhy plošných spojů)

Vlastní vývoj elektroniky – (software a programové zabezpečení)

 

ODDĚLENÍ TECHNOLOGIE

-          Systém pro tvoření výkonových norem

-          Zpracování technických norem a normativů včetně postupů

-          Analýza včetně návrhu vhodného technologického řešení

-         Zpracování technologických postupů dle výkresové dokumentace

 

ODDĚLENÍ KONSTRUKCE STROJNÍ

Konstrukční oddělení zabezpečuje vývoj, inovace a zpracování kompletní technické dokumentace pro výrobní program. Dále zpracovává i výkresovou dokumentaci pro externí zakázky.

Zpracování zabezpečuje prostřednictvím programového vybavení:

-          3D CAD SolidWorks Premium 2012 – 3D konstrukční návrhy

-          SolidWorks Simulation – výpočty metodou konečných prvků

-          Enterprise PDM 2012 – řízení a správa firemních dat

-          AutoCAD Mechanical  - 2D konstrukční návrhy

-          MitCALC – konstrukční výpočty

-         TDSTechnik – 3D nadstavba pro SolidWorks

 

MĚŘÍCÍ  PŘÍSTROJE 3D

Měření- vzdáleností:  průměru

-                                  rovinností

-                                  osových vzdáleností

-                                  souosostí

-                                  kolmostí

-          Měření dle modelů 3D

-          Přístroj je přenosný

-          Měřící rozsah 2,4 m

-          Objemový rozsah měření 8m3

-          Přesnost přístroje 0,018 mm na 1 m

-          Software POWER INSPECT