Dobývací kombajny

Kombajny MB 12

PDF

Close

Vyšší řada kombajnů série MB12 2V2P/R je určena k dobývání slojí o mocnosti 1,8 až 5 metrů v dlouhých porubních stěnách. Důlní kombajn je navržen pro obousměrné dobývání uhlí s proplástky o pevnosti do 60 MPa (do 20% mocnosti sloje). Maximální úklon sloje směrem na pilíř může být ± 20 stupňů a úklon sloje podél pilíře ± 35 stupňů.

Plně elektrický dobývací kombajn je vybaven dvěma elektrickými vrátky pro pojezd po dopravníku a počítačovou řídící jednotkou, která na základě vyhodnocení odpor na řezném orgánu, řídí pomocí elektronického měniče frekvence (umístěného na chodbě) rychlost pojezdu stroje. Kombajn je vybaven jak místním tak dálkovým ovládáním. Ramena kombajnu mohou být vybavena nahrnovacími štíty. Výkon motorů rozpojovacích orgánů se pohybuje od 200 do 300 kW.

Sbíjecí orgány kombajnu jsou vybaveny středně tlakým vnitřním skrápěním zamezujícím vznícení metanovzdušné směsi, kombajny mohou pracovat v oblastech s nebezpečím výbuchu a plynu (mimo M1). Volba průměru a šířky sbíjecích orgánů a nožů záleží na požadavcích zákazníka.

Klimatická odolnost důlního kombajnu včetně jeho příslušenství dává záruku bezproblémového chodu v podmínkách zvýšeného množství uhelného prachu, zvýšené relativní vlhkosti a teploty a také v případě výskytu agresivní důlní vody.

Mezi výhody tohoto důlního kombajnu patří zvýšená pevnost a tuhost konstrukce, která umožňuje vysokou variabilitu výsledného provedení stroje, s ohledem na různé kombinace pohonných jednotek, sbíjecích orgánů a příslušenství, podle požadavků zákazníka a zároveň s ohledem na potřebu jednotných náhradních dílů.

Základní technické parametry:

Dobývaná mocnost: 1,8 - 5,0 m (podle provedení)
Instalovaný výkon: 481,5 - 712 kW (podle provedení)
Produktivita (řezný odpor uhlí max. 360 kN/m): 20 - 37 t/min (podle provedení)
Max. úklon podélný: ± 35°
Max. úklon příčný: ± 20°

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Kombajny MB 12 compact

PDF

Close

Kompaktní řada kombajnů série MB12 2V2P/R compact je určena k dobývání slojí o mocnosti 1,0 až 2,6 metrů ve dlouhých porubních stěnách. Důlní kombajn je navržen pro obousměrné dobývání uhlí s proplástky o pevnosti do 60 MPa (max 20% mocnosti sloje). Maximální úklon sloje směrem na pilíř může být ± 20 stupňů a úklon sloje podél pilíře ± 35 stupňů.

Plně elektrický dobývací kombajn je vybaven dvěma elektrickými vrátky pro pojezd po dopravníku a počítačovou řídící jednotkou, která na základě vyhodnocení odporu na řezném orgánu, řídí pomocí elektronického měniče frekvence (umístěného na chodbě) rychlost pojezdu stroje. Kombajn je vybaven jak místním tak dálkovým ovládáním. Výkon motorů rozpojovacích orgánů se pohybuje od 125 do 220 kW.

Sbíjecí orgány kombajnu jsou vybaveny středně tlakým vnitřním skrápěním zamezujícím vznícení metanovzdušné směsi, kombajny mohou pracovat v oblastech s nebezpečím výbuchu a plynu (mimo M1). Volba průměru a šířky sbíjecích orgánů a nožů záleží na požadavcích zákazníka.

Klimatická odolnost důlního kombajnu včetně jeho příslušenství dává záruku bezproblémového chodu v podmínkách zvýšeného množství uhelného prachu, zvýšené relativní vlhkosti a teploty a také v případě výskytu agresivní důlní vody.

Mezi hlavní výhody tohoto důlního kombajnu patří velký výkon při nízké konstrukci, která umožňuje objemnou těžbu i v nízkých mocnostech.

Základní technické parametry:

Dobývaná mocnost: 0,95 - 3,0 m (podle provedení)
Instalovaný výkon: 291,5 - 491,5 kW (podle provedení)
Produktivita (řezný odpor uhlí max. 360 kN/m): 10 - 17 t/min (podle provedení)
Max. úklon podélný: ± 35°
Max. úklon příčný: ± 20°

 

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Kombajny MB 13

PDF

Close

Kompaktní řada kombajnů série MB 13 - MB 444P je určena k dobývání slojí velmi nízkých mocností od 0,7 až 1,5 metrů ve dlouhých porubních stěnách. Důlní kombajn je navržen pro obousměrné dobývání uhlí s proplástky o pevnosti do 60 MPa (max 20% mocnosti sloje). Maximální úklon sloje směrem na pilíř může být ± 20 stupňů a úklon sloje podél pilíře ± 35 stupňů.

Plně elektrický dobývací kombajn je vybaven dvěma elektrickými vrátky pro pojezd po dopravníku a počítačovou řídící jednotkou, která na základě vyhodnocení odporu na řezném orgánu, řídí pomocí elektronického měniče frekvence (umístěného na chodbě) rychlost pojezdu stroje. Kombajn je vybaven jak místním tak dálkovým ovládáním. Výkon motorů rozpojovacích orgánů se pohybuje od 125 do 220 kW.

Sbíjecí orgány kombajnu jsou vybaveny středně tlakým vnitřním skrápěním zamezujícím vznícení metanovzdušné směsi, kombajny mohou pracovat v oblastech s nebezpečím výbuchu a plynu (mimo M1). Volba průměru a šířky sbíjecích orgánů a nožů záleží na požadavcích zákazníka. Průměr řezného orgánu 700-900 mm.Rameno je pro účinnější likvidaci prachu a omezení tvorby metanové vrstvy v prostoru mezi řeznými orgány vybaveno tryskami vnějšího postřiku.

Klimatická odolnost důlního kombajnu včetně jeho příslušenství dává záruku bezproblémového chodu v podmínkách zvýšeného množství uhelného prachu, zvýšené relativní vlhkosti a teploty a také v případě výskytu agresivní důlní vody.

Mezi hlavní výhody tohoto důlního kombajnu patří velký výkon při nízké konstrukci, která umožňuje objemnou těžbu i v nízkých mocnostech.

Základní technické parametry:

Dobývaná mocnost: 0,7 - 1,5 m (podle provedení)
Instalovaný výkon: 291,5 - 491,5 kW (podle provedení)
Produktivita (řezný odpor uhlí max. 360 kN/m): 6 - 7 t/min (podle provedení)
Max. úklon podélný: ± 35°
Max. úklon příčný: ± 20°

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Kombajny MB 14

PDF

Close

Kombajny MB 280E, MB 410E a MB 630 E (MB 570E) jsou určeny k dobývání slojí velmi nízkých mocností od 0,8 až 1,8 metrů ve dlouhých porubních stěnách. Důlní kombajn je navržen pro obousměrné dobývání uhlí s proplástky o pevnosti do 60 MPa (max 20% mocnosti sloje). Maximální úklon sloje směrem na pilíř může být ±20 stupňů a úklon sloje podél pilíře ±35 stupňů.

Plně elektrické dobývací kombajny jsou vybaveny dvěma elektrickými vrátky pro pojezd po dopravníku a počítačovou řídící jednotkou, která na základě vyhodnocení odporu na řezném orgánu, řídí pomocí elektronického měniče frekvence (umístěného na chodbě) rychlost pojezdu stroje. Kombajn je vybaven jak místním tak dálkovým ovládáním. Výkon motorů rozpojovacích orgánů je 120 až 180 kW.

Sbíjecí orgány kombajnů mohou být vybaveny středně tlakým vnitřním skrápěním zamezujícím vznícení metanovzdušné směsi, kombajny mohou pracovat v oblastech s nebezpečím výbuchu. Průměr řezného orgánu je od 750-1000 mm . Volba nožů záleží na požadavcích zákazníka. Rameno je pro účinnější likvidaci prachu a omezení tvorby metanové vrstvy v prostoru mezi řeznými orgány vybaveno tryskami vnějšího postřiku.

Klimatická odolnost důlního kombajnu včetně jeho příslušenství dává záruku bezproblémového chodu v podmínkách zvýšeného množství uhelného prachu, zvýšené relativní vlhkosti a teploty a také v případě výskytu agresivní důlní vody.

Základní technické parametry:

Dobývaná mocnost: 0,8 - 3 m
Instalovaný výkon: 279,5 - 627,5 kW
Produktivita (řezný odpor uhlí max. 360 kN/m): 5 -32 t/min
Max. úklon podélný: ± 35°
Max. úklon příčný: ± 20°

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Kombajny MB 15

PDF

Close

Řada kombajnů série MB 15 je určena k dobývání uhelných slojí o mocnosti od 2 do  5 metrů. Dobývací kombajn MB 1500 ESG je navržen pro obousměrné dobývání  uhlí s proplástky o pevnosti do 60 MPa. Střední část kombajnu je z důvodu dopravy do uhelného pilíře rozdělena na tři celky (levá a pravá mechanicko-hydraulická část a elektro část). Tyto jednotlivé celky jsou navzájem spojeny pomocí šroubů a hydraulických matic.

Plně elektrický dobývací kombajn je vybaven dvěma pojezdovými mechanizmy typu JUMBOTRACK s roztečí 147mm (třístupňovou čelní a dvoustupňovou planetovou převodovkou o výkonu 2x85kW.) Pojezdové motory kombajnu umožňují díky měniči frekvence plynulou regulaci rychlosti kombajnu při těžbě v rozmezí 0 – 25 m/min. Napájecí napětí kombajnu  je 3,3 kV, celkový výkon 1,5 MW. Počítačová řídící jednotka umožňuje na základě vyhodnocení odporu na řezném orgánu řídit rychlost pojezdu stroje, dále umožňuje kompletní diagnostiku provozních a poruchových stavů včetně jejich záznamu do nevoltaické paměti a přenosu dat na povrchové pracoviště dispečera. 

Kombajn je vybaven jak místním tak  dálkovým ovládáním a může pracovat v oblastech s nebezpečím výbuchu. Volba průměru a šířky sbíjecích orgánů a nožů záleží na požadavcích zákazníka.

 

Dobývaná mocnost: 2,0 - 5,5 m
Instalovaný výkon: 1214 - 1584 kW
Produktivita (řezný odpor uhlí max. 360 kN/m): 20 - 60 t/min
Max. úklon podélný: ± 35°
Max. úklon příčný: ± 20°

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Kombajn MB 330 MONO

PDF

Close

Kombajn MB 330 MONO s výkonem hlavního motoru 330 kW je určen k dobývání krátkých zbytkových slojí mocností 1,6 - 3,5 metru.

Otáčení ramene pomocí hydromotoru s brzdou a spojkou proti přetížení dává záruku bezproblémového chodu kombajnu.

Pojezd kombajnu zajišťuje samostatný motor o výkonu 30 kW. Kombajn je vybaven online i offline diagnostickým systémem, který umožňuje kontinuální záznam provozních a poruchových stavů kombajnu.

 

Základní technické parametry:

Dobývaná mocnost 1,6 - 3,5 m
Celkový výkon motorů 330 kW
Produktivita (řezný odpor uhlí max. 360 kN / m) 3 t / min
Délka ramene 1366 mm
Délka kombajnu 3000 mm

 

 

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Otkopni kombajn MB 630E (Bosna a Hercegovina)

PDF

Close

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Kombajn MB 330 MONO - Technologie

PDF

Close

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku