Podporubová zařízení

Podporubové zařízení na samonosné konstrukci

PDF

Close

Podporubové zařízení na samonosné konstrukci je speciální chodbový hřeblový dopravník. Hřeblový dopravník se skládá z části uložené na počvě a samonosné konstrukce s pohonnou stanicí, která pojíždí po koncové části pásového dopravníku speciální konstrukce. Toto zařízení může být vybaveno kotvením porubového dopravníku a drtičem.

 
Podporubové zařízení je umístěno v chodbě pod porubem. Řešení přesypu z podporubového dopravníku na pásový v délce až 12 metrů snižuje četnost nutných pomocných prací (zkracování pásového dopravníku), čímž výrazně zkracuje přípravné časy. Dalšího zvýšení produktivity je dosahováno umístěním elektrozařízení na speciální rámy podporubového zařízení, kdy je elektrozařízení přesouváno společně s PZF. Při této sestavě odpadá potřeba instalace závěsné dráhy při zachování výhod současného přesunu zařízení.
 
Podporubové zařízení je vybaveno přesouvacím zařízením a hydraulickými stojkami pro kotvení zařízení PZF a napínacími válci nosných lan pásových dopravníků.
 
Vybavení PZF zařízením KPD-F 02 (kotvení porubových dopravníků) vytváří pevné spojení pohonnné stanice porubového hřeblového dopravníku se zařízením PZF. Toto umožňuje přemísťování podporubového dopravníku zároveň s porubovým dopravníkem bez přerušení dobývacích prací (rubání) v porubu.

Základní technické parametry:

Přepravní kapacita:
700 - 1 000 t/h (podle provedení)
Maximální délka přesypu:
12 m
Instalovaný výkon:
75 - 200 kW
Šířka použitého hřeblového dopravníku:
700 - 800 mm (podle provedení)

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Podporubové zařízení na závěsné drážce

PDF

Close

Podporubové zařízení řeší problematiku podporubového odtěžení, ve spojitosti s pohybem porubu. Řešení přesypu z podporubového dopravníku na pásový v délce až 11 metrů snižuje četnost nutných pomocných prací (zkracování pásového dopravníku), čímž výrazně zkracuje přípravné časy. Dalšího zvýšení produktivity je dosahováno spřažením (přemísťováním) elektrozařízení s PZF, nebo jeho umístěním na speciální rámy podporubového zařízení, kdy je elektrozařízení také přesouváno společně s PZF.

 
Podporubové zařízení se instaluje tak, aby umožňovalo mechanické spojení podporubového (chodbového) dopravníku s poháněcí stanicí porubového dopravníku a současně aby byly chráněny vstupní kabely na začátku čelby. Při použití flexibilního vedení napájecích kabelů lze přemísťovat podporubové zařízení PZF bez nutnosti vypínaní přívodu vysokého napětí.
 
Podporubové zařízení je tvořeno speciálním hřeblovým dopravníkem zavěšeným na závěsné dráze a koncovou částí pásového dopravníku přizpůsobené k přesypu horniny. PZF může být vybaveno pevným spojením s porubovým dopravníkem a drtičem.
 
Podporubové zařízení na závěsné dráze se skládá z:
 
• zavěšeného pohonu hřeblového dopravníku včetně přesypu
• napínacího zařízení HNZ
• zavěšené soupravy hřeblového dopravníku
• koncové části pásového dopravníku
 
Podporubové zařízení lze dodat v různých provedeních dle požadavků a přání zákazníka:
 
Typ podporubového zařízení
Šířka hřeblového dopravníku
Typ hřeblového dopravníku
PZF-01
600 mm
TH 601
PZF-02
700 mm
TH 700
PZF-04
800 mm
TH 826
PZF-07
700 mm
TH 726

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Drtiče uhlí DU

PDF

Close

Použití

Drtiče uhlí typu DU byly vyrobeny pro drcení uhlí a hornin nebo jiných materiálů s tvrdostí do 130 MPa. Umísťují se v důlní výrobě na soupravě hřeblového dopravníku. Konstrukce dovoluje jejich použití s hřeblovými dopravníky různých typů a s podporubovým zařízením.
 

Technický popis

Drtiče uhlí typu DU se skládají z hlavních častí (vstupní, střední a výstupní žlaby, vstupní, střední a výstupní skříně, kryt střední skříně, drtící buben, pohon, setrvačník s třecí spojkou, kryt pohonu, postřik a prvky automatizace) s vodorovně umístěným drtícím bubnem. Na ose drtícího bubnu jsou čtyři kotouče s bouracími kladivy. Zařízení se uvádí do pohybu elektrickým motorem a pomocí soustavy klínových řemenů se uvádí se do pohybu masivní setrvačník, který zabezpečuje příslušný hnací moment otáčení pro drcení odražené hmoty. Automatické řízení drtiče zajišťuje jeho spojení s provozním režimem dopravníku a postřiku a také bezpečnost jeho provozu a ochranu proti poškození.
 

Základní technické parametry:

Kapacita:
600 - 2 000 m³/h (podle provedení)
Šíře použitého dopravníku:
800 - 1 100 mm (podle provedení)

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Kotvící zařízení

PDF

Close

Kotvící zařízení KPD-F 02 je určeno pro ukotvení pohonných stanic porubových dopravníků (například DH 830, Westfalia PF 4,3 HB 260 a jiné) pod úhlem max.20°.

Hlavním předpokladem pro použití ukotvení KPD-F 02 je umístění pohonné stanice porubového dopravníku v chodbě pod nebo nad porubem.
 
Kotvení KDP-F 02 je blokové konstrukce, která mu umožňuje:
 
• upevnění pohonné stanice porubového dopravníku
• upevnění vratné stanice podporubového dopravníku
• mechanické spojení mezi porubovým a podporubovým dopravníkem
• vyztužení vratné stanice podporubového dopravníku
• možnost čelního i bočního přesypu
• spojení dopravníků z levé i z pravé strany
 
Kotvící zařízení podporubových dopravníků KPD-F 02 umožňuje mechanické spojení chodbového hřeblového dopravníku s pohonnou stanicí porubového dopravníku, což dává možnost současného přemísťování zařízení PZF spolu s porubovým dopravníkem bez zastavení dobývacích prací v porubu.

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Napínací zařízení

PDF

Close

Hydraulické napínací zařízení HNZ

Slouží pro napínání řetězů do požadované úrovně a pro manipulaci s.dopravním řetězem, pro jeho uvolnění při rozpojení atd.
 
Základní délka žlabu je 1500 mm a s pomocí dvou hydraulický zvedáků (nebo utahovacích šroubů) je možné ho natáhnout do délky 1700 mm. Konstrukce žlabu umožňuje jak položit ho na zem, tak zavěsit na visutou jednokolejnou dráhu jako součást zavěšeného hřeblového dopravníku.
 
Typové označení:
Šířka:
Použití s dopravníkem:
HNZ 01
600 mm
-
HNZ 02
700 mm
SHD 225/732
HNZ 04
800 mm
SHD 225/800, SHD 225/832

Napínací zařízení NZ-F02

Zařízení NZ-F02 je určené pro napínaní dopravního řetězu hřeblových dopravníků 26x92 a 30x108 s krokem 100, 120 nebo 200 mm. Slouží jako pomocné zařízení pro napínání řetězu při jeho rozpojení a následujícím spojením pomocí spojovacích článků.
 
Zařízení NZ-F02 je připravené k použití po tom, co jsou připevněny upínací čelisti k hřeblům a jejich poloha je fixována šroubem. Zařízení umožňuje bezpečné rozpojení dopravního řetězu z jedné strany a konstrukcí upínacích čelistí fixované na hřeblech z druhé strany, protože řízení se provádí z místa mimo dopravník. Řízení napínaní se kontroluje manometrem, který je součástí šoupátkového rozvaděče. Výhodou je možnost uplatnění v kterémkoli místě dopravníku, a také malá hmotnost zařízení.

Základní technické parametry:

Použitý hydraulický zvedák:
 
HV 90 / 60 - 500
Hydraulická kapalina:
 
Emulze 23% Emulzin N
Pracovní tlak:
MPa
32
Max. natáhnutí:
kN
120
Řetěz hřeblového dopravníku:
mm
26 x 92 a 30 x 108
Rozteč řetězu hřeblového dopravníku:
mm
100, 120 nebo 200

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Přesouvací zařízení

PDF

Close

Bezřetězové přesouvací zařízení:

Bezřetězové přesouvací zařízení je určeno pro přemísťování pohonných stanic porubových dopravníků, pohonných stanic pluhů nebo jiného technologického zařízení s velkou hmotností.
 
Zařízení se skládá z rámu, západky, dvou hydraulických zvedáků s ovládáním, upevnění a táhel. Přemísťování se provádí takovým způsobem, že zvedáky přes západku táhnou táhla, ke kterým se připevňuje přemísťované zařízení.
 
 
 
BPZ-F 300
BPZ-F 500
Tažná síla
t
30
50
Hydraulická kapalina
 
emulze 3-5% Emulzin N
Tlak hydraulické kapaliny
MPa
32
32
Přemístění tažné tyče o jeden krok
mm
600
600
Množství zajišťovacích hydaul. stojanů
 
2 kusy (možnost 2 ks dodatečně)
Délka 1 kusu táhla se rovná 1 200 mm a jejich množství je neomezené
 

Přesouvací zařízení TZ-F:

Přesouvací zařízení TZ-F 1 je určené především pro přemísťování podporubového zařízení, které je zavěšeno na visuté jednokolejné dráze. Zařízení je umístěno za drtičem uhlí a je součástí podporubového zařízení PZF. Skládá se z nosičů, tažných řetězů z průměrem 34 mm, dotahovacích řetězů z průměrem 18 mm, upevňovacího kotvícího rámu s možností bočního ukotvení a ze čtyřech hydraulických válců. Dva slouží pro přemístění podporubového zařízení o šířku záběru dobývacího kombajnu a dva další jsou pro přemísťování upevňovacího rámu. Tažná síla tohoto zařízení je 120 tun.
 

Pomocné přesouvací zařízení:

Pomocné přesouvací zařízení se připevňuje do záchytů rámů kotvení porubového dopravníku KPD-F 02, přičemž pohon porubového dopravníku může být podélného nebo kolmého provedení. Dvě kotvící patky umožňují upevnění jednotlivých hydraulických stojek ze sklonem 15°. Zařízení vyvíjí maximální tažnou sílu 46 tun. Toto zařízení se používá především pro přemísťování pomocného pohonu porubového dopravníku.

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Krokovací zařízení

PDF

Close

Závěsné krokovací zařízení je určeno pro přesun energovlaku, odprašovacích systémů, pomocného zařízení aj. po visuté jednokolejné dráze. Pří rozdělení energovlaků se kvůli sklonu a hmotnosti používá mnohonásobné provedení závěsného krokovacího zařízení. Zařízení se skládá z brzdící jednotky, hydraulických zvedáků pro přesouvání, panelu řízení a spojujících prvků.

 
Po přesné specifikaci součástí strojů, komponentů a příslušenství, které je nutné přemísťovat, je možné nabídnout takovou kombinaci závěsného krokovacího zařízení, aby posouvání bylo bezpečné, ale také optimální z hlediska úspornosti provozu.

Závislost hmotnosti přemísťovaného zařízení (v tunách) od sklonu:

Sklon
°
10
11
12
13
14
15
16
17
18
P1(P2)
 t 
18
16,5
15
13,5
12,1
11
10
9,7
9,5
P4
 t 
74,3
64,5
57
51,1
46,3
42,3
39
36,2
33,7

 

Na závěsném krokovacím zařízení v provedení P2 a P4 je možné řídit směr přemísťování pomoci kulového ventilu. Ve všech provedeních je možné využít brzdové prvky s možností jejich zavěšení na visutou dráhu bez její demontáže.

Základní technická charakteristika:

 
 
Provedení P1(P2)
Provedení P4
Nominální tlak hydraulické kapaliny
MPa
32
32
Hydraulické kapalina
 
olejová emulze 3-5%
Délka kroku
m
0,6 (0,8)
0,6 (0,8)
Hydraulika pro přemísťování
mm
63/40x600 (800)
80/60x600 (800)
Hydraulika pro brzdění
mm
63/40x50
63/40x50
Brzdná síla jedné brzdové jednotky
N
83 500
83 500
Typ technologické visuté dráhy
 
ZD 24 A,B
ZD 24 A,B
Max. podélný sklon
°
± 18
± 18

Flexibilní vedení kabelů

Pružné vedení kabelů slouží pro bezpečné ukládání kabelů (zvlášť kabelů vysokého napětí) a vytvoření jejich potřebných zásob. Dává také možnost zkrácení nebo prodloužení délky mezi pevnými závěsy kabelů a pojízdnou vlakovou elektrárnou při jejím posunutí a to bez nutnosti odpojovat přívod vysokého napětí.
 
Toto zařízení se skládá z držáků, které jsou připevněny čepy do nosného vozíku visuté dráhy a z držáku kabele, který zabezpečuje vedení kabelů v dostatečné vzdálenosti nad přepravovaným materiálem. Uvedené zařízení se používá zpravidla spolu s krokovacím zařízením.
Držáky kabelů různého provedení se používají pro bezpečné umístění kabelů v podporubovém zařízení.

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Energovlak

PDF

Close

Prostředky na zavěšení a přesun elektroza1řízení (energovlaky) jsou určeny pro přesun elektrozařízení současně s postupem stěny nebo razícího kombajnu.

Prostředky pro zavěšení elektrozařízení na závěsné dráze

Závěsy transformátorů a stykačů různých provedení jsou konstrukčně provedeny tak, že je k nim možno připevnit libovolný transformátor nebo stykač naprosto jednoduchým způsobem, umožňujícím jeho přepravování současně s energovlakem po manipulační závěsné dráze, která je součástí podporubového zařízení.
 
Transportní rámy kabelů slouží k dočasnému uložení kabelů, které se navíjí nebo odvíjí v závislosti od situace. Tyto rámy se většinou umísťují na závěsnou dráhu před energovlak a jsou spojeny se zařízením pro ohebné vedení kabelů a krokovacím zařízením.

Přípravky pro umístění elektrozařízení na nádstavné plechy dopravníku podporubového zařízení

Jsou to rámy pro transformátory, stykače, atd., které slouží k připrevnění zařízení ke konstrukci podporubového hřeblového dopravníku a jejich přesun probíhá současně s přesunem podporubového zařízení.

Výhody daného zařízení:

• možnost použití všeho elektrozařízení
• minimální konstrukční výška
• vytvoření místa pro obsluhu nebo opravy elektrozařízení
• vyřešení problémů s úklonem chodby
• posun všeho zařízení současně s přesunem porubu

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Odvozni grabuljasti transporter PZF 05/P3/500 (Bosna a Hercegovina)

PDF

Close

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Drobilica uglja DU2 (Bosna a Hercegovina)

PDF

Close

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku