Příslušenství

Kabeloukladač TM KUO

PDF

Close

Kabelový ukladač TM KUO, je určen především pro hlubinné doly s využitím v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. Ukladač je určen k vedení kombajnových rozvodů elektřiny a vody. Ukladač zabezpečuje vedení přívodu proti mechanickému poškození, přetržení žil ovládání a zkroucení kombajnových přívodů. Eliminuje možnost vzniku zkratů či podobných jevů, a tím zvyšuje bezpečnost práce při hlubinném dobývání.

Je vyráběn ze segmentů (v několika rozměrech) spojovaných do nekonečné řady podle požadované délky. Kabelový ukladač odpovídá hygienickým normám a požadavkům jednotlivých bezpečnostních předpisů v organizacích provádějících hornickou činnost v podzemí.

Tabulka rozměrů:

Typ A B C D E B1
11 165 85 60 110 390 84
12 195 85 90 110 390 84
13 215 85 110 110 390 84
14 245 85 140 110 390 84
15 290 130 140 110 390 84
21 165 85 60 90 300 68
22 210 85 110 90 300 68
23 245 85 140 90 300 68

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Kabeloukladač TM KUU

PDF

Close

Kabelový ukladač TM KUU, je určen především pro hlubinné doly s využitím v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. Ukladač je určen k vedení kombajnových rozvodů elektřiny a vody. Ukladač zabezpečuje vedení přívodu proti mechanickému poškození, přetržení žil ovládání a zkroucení kombajnových přívodů. Eliminuje možnost vzniku zkratů či podobných jevů, a tím zvyšuje bezpečnost práce při hlubinném dobývání.

Je vyráběn ze segmentů (v několika rozměrech) spojovaných do nekonečné řady podle požadované délky. Kabelový ukladač odpovídá hygienickým normám a požadavkům jednotlivých bezpečnostních předpisů v organizacích provádějících hornickou činnost v podzemí.

Tabulka rozměrů:

Typ A B C D E B1
11 165 113 - 90 300 58
12 210 158 - 90 300 58
13 245 193 - 90 300 58
21 165 113 - 110 390 78
22 210 158 - 110 390 78
23 245 193 - 110 390 78

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

TM Vision

PDF

Close

Systém TM Vision je určen pro povrchové zobrazování činnosti důlních zařízení, vyrobených společností T Machinery a.s. Data ze zařízení jsou do programu přenášena on-line po vyhrazené komunikační lince a pomocí speciálních komunikačních modulů. Takto přenášená a zobrazovaná data poskytují informace jak o všech provozních stavech, která jsou na zařízení snímána, tak i o poruchových stavech, které se na zařízení mohou vyskytnout.

Kromě zobrazování přenášených dat ze zařízení v reálném čase, provádí tento systém archivaci všech přenesených dat. Tato archivovaná data lze pak speciálním modulem programu efektivně zobrazit a pomocí grafů analyzovat.

Systém slouží především pro dispečerské účely. Nasazení a provozování tohoto systému spolu se zařízením má však velký kladný přínos i pro případnou servisní činnost na zařízení. Servisní pracovník může pomocí tohoto programu blíže lokalizovat případnou poruchu již na povrchu, čímž se významně může zkrátit celkový čas, potřebný na odstranění případné poruchy.

Systém může přenášet data z dobývacích kombajnů řady MB, měničů frekvence typu MFK400 nebo stykačové soupravy typu APK9U. Prostřednictvím stykačové soupravy APK9U může být sledováno zařízení, které je z této stykačové soupravy napájeno, jako například stěnový hřeblový dopravník nebo podporubový hřeblový dopravník.

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Čerpadlo FV - TM

PDF

Close

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Pumpa za obaranje ugljene prašine FV - TM (Bosna a Hercegovina)

PDF

Close

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku