Spínací silové systémy

Zkušebna

PDF

Close

Společnost T Machinery a.s. disponuje novým zkušebním polygonem, primárně určeným pro typové a kusové zkoušení produkovaných důlních zařízení. Základním prvkem zkušebny je nová trafostanice, poskytující širokou škálu napájecích napětí.

Zatěžování motorů a převodových soustav je možné provést pomocí dvou asynchronních dynamometrů, rekuperujících energii zkušební sestavy zpět do napájecí sítě. Oba dynamometry jsou vybaveny digitální řídící jednotkou, umožňující provoz v režimu pohonu nebo zátěže a otáčkové nebo momentové vazbě. Řídící jednotka je propojena s PC, ve kterém se nachází program pro analýzu a zpracování naměřených dat.

Zkušebna je vybavena precizním výkonovým analyzátorem YOKOGAWA WT1800. S použitím externích převodníků je možné třífázové měření napětí do 8 kV a trojfázové měření proudu do 1000 A. Zkušebna je dále vybavena 16-ti kanálovou mobilní jednotkou měření teplot (12x snímač PT100, 4x termočlánek typu K). Jednotka umožňuje měření teplot v rozsahu 0 – 200°C. Při použití termočlánků je možné přímé měření teplot na živých částech do napětí 660V.

Pro chlazení zkoušených zařízení je zkušebna vybavena vlastním chladicím agregátem, který je nezávislý na veřejném vodovodu. Tento chladicí agregát disponuje celkem dvěma okruhy. První okruh je otevřený vodní, s maximálním průtokem 200 l/min při maximálním tlaku 2,75 MPa. Druhý okruh je uzavřený s antikorozním chladivem. Tento disponuje maximálním průtokem 50 l/min a maximálním tlakem 1,2 MPa.

Společnosti T Machinery a.s. nabízí jak zpracování technických zkoušek dle vlastního zadání zákazníka, tak i přímý pronájem celého pracoviště odborné veřejnosti.

 

 

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Stykačová skříň APK9U.Pxx

PDF

Close

Multystykač APK9U.Pxx je zhotoven v nevýbušném provedení a je určen pro provoz v uhelných dolech (klasifikace I M2)

 
Tělo multystykače zajišťuje stupeň ochrany IP 54. Skříň multystykače je svařovaná vícekomorová konstrukce s rychle uzamykatelným uzávěrem.
Zařízení je určeno pro spínání a vypínání elektromotorů o napětí 1140 V/ 660 V.

Řízeno může být maximálně 9 ks motorů. Silové stykače jsou rozděleny do tří samostatných obvodů.

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Měnič frekvence napětí MFK400.SNO

PDF

Close

Měnič napětí MFK400.SNO je vyroben v nevýbušném provedení a je určen pro uhelné doly s klasifikací I M2.

 
Vnitřní část zařízení vyhovuje stupni ochrany IP 54.
Měnič napětí MFK400.SNO slouží pro zapojení pojezdového motoru kombajnu.

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Trafostanice TPK9S

PDF

Close

Trafostanice TPK9S.xxx je konstruována a vyrobena firmou T Machinery a.s. a spolu s měničem kmitočtu je určena pro napájení pojezdových motorů dobývacích kombajnů.

 
Zařízení je určeno pro provoz v podzemí uhelných a jiných dolů - prostředím s nebezpečím výbuchu.
 
Zařízení je konstruováno jako trojfázový transformátor, určený pro provoz v důlních, elektrických soustavách s izolovaným uzlem - IT.
 
Výrobce garantuje vysoký výkon a spolehlivost zařízení v podmínkách se zvýšeným množstvím uhelného prachu, vysokou vlhkostí a teplotou.

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku