Mechanizované výztuže

Výztuž MVPO 2800

PDF

Close

Mechanizovaná porubová výztuž MVPO 2800 je osazena dvěma stojkami a slouží k zajištění vytěženého prostoru u slojí malé nebo střední mocnosti. Výztuž je podpěrné konstrukce a je vhodná při metodě těžby na řízený zával u slojí s málo pevným nadložím.

Stojky výztuže mohou být vybaveny bezpečnostními protiotřesovými ventily. Sekce mechanizované výztuže může být dodána s pevnou nebo výsuvnou předstropnici. Základní rám může být vybaven zařízením pro naklápění při přesouvání výztuže. Základový rám může mít buď kompaktní provedení, nebo naklápěcí přední část, která umožňuje kopírovat počvu porubu. Sekce jsou vybaveny postranními hydraulickými stabilizačními válci, které se používají k vyrovnávání vzájemného náklonu.

Ovládání jednotlivých sekcí je hydraulické, plnoprůtokové, impulsní prostřednictvím více-kanálové hadice, nebo elektroimpulsní. Výztuž je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů se zvýšenou pevností. Toto provedení včetně kvalitní hydrauliky svou pevností zaručuje dlouhou životnost a bezproblémovou obsluhu v extrémních podmínkách.

Základní technické parametry:

Pracovní rozsah: 0,8 - 2,0 m nebo 1,0 - 2,3 m (podle provedení)
Nosnost sekce: 2 800 - 3 200 kN
Počet stojek na sekci: 2 ks
Max. úklon podélný: ± 35°
Max. úklon příčný: ± 25°

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Výztuž MVPO 3200X

PDF

Close

Výztuž je určena pro dobývaní uhlí metodou na zával v nízkých a středních mocnostech od 0,8 do 1,7 metrů v různých geologických podmínkách. Má dva páry hydraulických stojek s rozmístěním ve tvaru "X".

Sekci lze provozovat jako podpěrnou, nebo podpěrně ohrazující v závislosti na sklonu stropnice. Sklon stropnice lze nastavit pomocí vzájemné polohy předního a zadního páru stojek.

Ovládání jednotlivých sekcí je elektrohydraulické typ MARCO nebo dle přání zákazníka. Šířka sekce je 1500 mm. Sekce jsou vybaveny postranními hydraulickými stabilizačními válci, které se používají k vyrovnávání vzájemného náklonu. Sekce se vyrábí ve třech provedeních - s pevnou stropnicí, s výklopnou nebo výsuvnou předstropnicí.

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Výztuž MVPO 3500

PDF

Close

Mechanizovaná porubová výztuž MVPO 3500 je osazena dvěma páry stojek a slouží k zajištění vytěženého prostoru u slojí malé nebo střední mocnosti.

Výztuž je štítové konstrukce a je vhodná při metodě těžby na řízený zával slojí s málo pevným nadložím.

Stojky výztuže mohou být vybaveny bezpečnostními protiotřesovými ventily. Výztuž může být dodána s pevnou nebo výsuvnou předstropnici. Základní rám může být vybaven zařízením pro naklápění při přesouvání výztuže. Základový rám může mít buď kompaktní provedení, nebo naklápěcí přední částí, která umožňuje kopírovat počvu porubu.

Sekce jsou vybaveny postranními hydraulickými stabilizačními válci, které se používají k vyrovnávání vzájemného náklonu. Ovládání jednotlivých sekcí je hydraulické, plnoprůtokové, impulsní prostřednictvím více-kanálové hadice, nebo elektroimpulsní.

Výztuž je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů se zvýšenou pevností. Toto provedení včetně kvalitní hydrauliky svou pevností zaručuje dlouhou životnost a bezproblémovou obsluhu v extrémních podmínkách.

Základní technické parametry:

Pracovní rozsah: 0,85 - 2,0 m
Nosnost sekce: 3 000 - 3 500 kN
Počet stojek na sekci: 4 ks
Max. úklon podélný: ± 35°
Max. úklon příčný: ± 25°

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Výztuž MVPO 4000

PDF

Close

Výztuž je určena a slouží k zajištění vytěženého prostoru u slojí malé nebo střední mocnosti od 1,3 do 2,4 metrů .pro dobývaní na plný zával v různých geologických podmínkách.

Tato podpěrně-ohrazující výztuž má dva páry hydraulických stojek. Vnější pár stojek je orientován z vrchu dopředu, vnitřní pár z vrchu dozadu.

Sklon stropnice lze nastavit pomocí vzájemné polohy předního a zadního páru stojek. Ovládání jednotlivých sekcí je hydraulické impulsní nebo dle přání zákazníka. Šířka sekce je 1460 mm. Výztuž je vybavena hydraulickými válci naklápění pro vzájemné srovnání sekcí. Sekce má hydraulicky ovládanou předstropnici, která může být nahrazena pevnou.

Základní technické parametry:

Pracovní rozsah: 1,3 - 2,4 m
Nosnost sekce: 4 000 kN
Počet stojek na sekci: 4 ks
Max. úklon podélný: ± 35°
Max. úklon příčný: ± 40°

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Výztuž MVPO 4200

PDF

Close

Výztuž je určena pro dobývaní uhlí metodou na zával v nízkých mocnostech od 0,9 do 1,4 metrů v různých geologických podmínkách. Má dva páry hydraulických stojek do tvaru V s uličkou pro pohyb pracovníků uprostřed mezi stojkami.

Sekci lze provozovat jako podpěrnou, nebo podpěrně ohrazující v závislosti na sklonu stropnice. Sklon stropnice lze nastavit pomocí vzájemné polohy předního a zadního páru stojek.

Ovládání sekcí je elektrohydraulického typu - výrobce firma MARCO.

Sekce jsou vybaveny výsuvnou bočnicí se dvěma postranními hydraulickými stabilizačními válci, pro krytí prostoru mezi sekcemi případně k vyrovnávání vzájemného náklonu sekcí. Přední část stropnice je vybavena naklápěcí předstropnicí ovládanou 4 hydraulickými válci. Pro překládání sekcí a přesun dopravníku je sekce vybavena přesouvacím zařízením s hydraulickým válcem a pomocným hydraulickým válcem určeným k nadzvedávání přední části základny sekce.

Základní technické parametry:

Pracovní rozsah: 0,9 - 1,4 m
Nosnost sekce: 4 275 kN
Počet stojek na sekci: 4 ks
Max. úklon podélný: ± 40°
Max. úklon příčný: ± 30°

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Výztuž MVPN 3200

PDF

Close

Tato výztuž podpěrně ohrazujícího typu je určena pro dobývání mocných slojí metodou "Nadstropu". Štít výztuže je vybaven uzavíratelným a zavíracím skluzem. Při jeho otevření je na dopravník vysypána rozrušená část sloje nacházející se nad prostorem stropnice výztuže.

Výztuž je dále vybavena předstropnicí s aktivní pilířovou opěrkou a zkrápěním. Konstrukce sekce vykazuje značnou stabilitu a její základový rám je uzpůsoben k podjíždění pod hřeblový dopravník.

Výztuž je vhodná pro málo únosné počvy. Sekce jsou vybaveny ovládáním dle požadavku zákazníka.

Základní technické parametry:

Pracovní rozsah: 2,6 - 3,1 m
Nosnost sekce: 2 400 - 3 200 kN
Počet stojek na sekci: 2 ks
Max. úklon podélný: ± 10°
Max. úklon příčný: ± 20°

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Výztuž MVPS 800

PDF

Close

 

Mechanizovaná výztuž je navržena pro zabezpečení pracovního prostoru při těžbě uhlí důlními kombajny ve strmých slojích popřípadě slojí s vyšším úklonem.
Za výše uvedených podmínek lze výztuž použít pro nasazení s hřeblovým dopravníkem (v úklonných slojích) nebo bez dopravníku (v strmých slojích).

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Výztuž MVPO 5600

PDF

Close

Čtyřstojková mechanizovaná výztuž MVPO5600 0,8/1,9K je typem podpěrně ohrazující výztuže, šířky 1,5 m, která je určena pro mechanizované vyztužování vyuhlených prostorů v ploše a šikmě uložených slojích s nepevnými a středně pevnými stropy.

Výztuž je určena pro mechanizované zabezpečení vyrubaného prostoru, udržení a ovládání stropu při použití sytému dobývání na řízený zával a také k překládce porubového dopravníku při vedení porubu ve slojích v horizontálním nebo úklonném uložení do 30°, v dolech nebezpečných výbuchem plynu nebo prachu. 

Výztuž je možno používat jako součást mechanizovaných dobývacích komplexů s dobývacími kombajny řady MB, a dopravníky řady C3K nebo jinými vhodnými typy kombajnů a dopravníků schváleného typu a odsouhlasených výrobcem výztuže T Machinery a.s..

Mechanizovaná výztuž zabezpečuje, aby po celé délce porubu nebylo odkrytí stropu bez následného zajištění větší jak 30 cm (vzdálenost od pilíře po hranu předstropnice) a doba nezajištěného stropu o ploše 8m2 v oblasti zařezávání kombajnu do pilíře nebyla větší jak 30 minut.

K zajištění tlaku emulze v hydraulickém systému sekcí se používají hydraulické agregáty  podle požadavků odběratele, které zabezpečují požadované hydraulické parametry (tlak a množství dodávané hydraulické kapaliny). Použité hydraulické agregáty musí být schváleny pro provoz v podmínkách dolů s nebezpečím výbuchu uhelného prachu a plynu a musí být odsouhlaseny výrobcem výztuže.

            Mechanizovaná výztuž typu MVPO 5600K - 0,8/1,9  se smí používat v porubech v součinnosti s dobývacím kombajnem ve všech prostorách, s výjimkou prostor s vysokýn nebezpečím výbuchu metanu zařazených do prostor SNM 3 podle § 232 а§ 233 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Konstrukce výztuže vyhovuje podmínkám norem:

ČSN EN ISO 12100-2, ČSN EN 1804-1, ČSN EN 1804-2,  ČSN EN 1804-3

VYHLÁŠCE Českého báňského úřadu  ze dne 21 . ledna 2002 o vybraných důlních zařízeních

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku

Štitna samohodna hidraulična podgrada MVPO 3000 (Bosna a Hercegovina)

PDF

Close

Technické parametry jednotlivých provedení jsou uvedeny v PDF letáku