Logo
Organizační struktura
Seznam platné dokumentace SMK
Seznam záznamů SMK
Mzdový řád 2018
Odsouhlasené úpravy výdajů v sociální oblasti platné k 1. 1. 2018
Kolektivní smlouva 2018-2019 včetně dodatků
Pravidla výpočtu a vyplácení podílů na zisku za rok 2018
Pravidla výpočtu a vyplácení podílů na zisku za rok 2017
Dodatek č.1 k pravidlům výpočtu a vyplácení podílů na zisku za rok 2017 v TM
Dodatek č.2 k pravidlům výpočtu a vyplácení podílů na zisku za rok 2017 v TM
Jídelní lístek
Informační bulletin 2018 č.2
Sdělení GŘ č.1 2018