Close

#coronacodex

Home / Aktuality / #coronacodex
#coronacodex

V Německu začíná být populární #coronacodex – soubor pravidel, která když budeme dodržovat, dokážeme šíření koronaviru několikanásobně zpomalit. 

V těchto dnech není nic důležitějšího, než nepropadat panice a snažit si udržet dobrou náladu s vědomím, že společně to zvládneme. Jeden z prvních kroků je uvědomit si, že je potřeba dodržovat jednoduchá pravidla, která mohou zachránit tisíce životů. V Německu začíná být populární #coronacodex – soubor pravidel, která když budeme dodržovat, dokážeme šíření koronaviru několikanásobně zpomalit. Tento kodex podporujeme a doporučujeme se k této iniciativě také připojit. 

  • Uvědomuji si, že COVID-19 je nebezpečný
  • Uvědomuji si, že virus se nesmí rozšiřovat rychle, nýbrž co nejpomaleji, aby lékaři měli dostatek času a zásob při léčení nemocných, a tím se snížila úmrtnost
  • Uvědomuji si, že jeden nakažený přenese virus přibližně na tři lidi
  • Uvědomuji si, že toto číslo musí klesnout pod jedničku, aby se zastavila pandemie (pokud nakažený přenese virus na méně než jednoho člověka, pandemie pomine, tak jako tomu je teď v Číně)
  • Uvědomuji si, že mohu nakazit ostatní dříve, než se u mě objeví symptomy
    a dříve než zjistím, že jsem nakažený
  • Uvědomuji si, že fyzická izolace je nejefektivnější způsob jak pandemii potlačit a snížit počty nakažených, proto je potřeba se vyhýbat jakémukoli kontaktu s lidmi, i přes to, že nejevím známky nemoci
  • Uvědomuji si, že zásoby potravin se neustále doplňují a nebude jich nedostatek

Dokud pandemie nepomine, budu dodržovat tato pravidla:


Mimo mou rodinu a členy domácnosti omezím kontakt s lidmi na absolutní minimum

Budu se vyhýbat rizikovým skupinám (lidé trpící chronickým či onkologickým onemocněním, diabetici, lidé s oslabenou imunitou a lidé nad 60 let), abych je nenakazil

Nebudu se účastnit žádných akcí, veletrhů, shromáždění atd.

Schůzky, jednání a podobné akce zruším a vyřídím telefonicky, přes videochat nebo jakýmkoli jiným bezkontaktním způsobem

Budu dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metry při styku s lidmi

Vyvaruji se fyzickému kontaktu (objetí, podání rukou atd.)

Po každém fyzickém kontaktu s lidmi a po dotyku povrchů ve veřejné dopravě, obchodě či jiném veřejném místě si neprodleně řádně umyji ruce nebo použiji dezinfekci

Budu pravidelně dezinfikovat svůj mobilní telefon, bude se snažit dotýkat se svého obličeje, rtů a očí co nejméně to půjde

Pokud musím vycházet z domu, budu používat roušku nebo respirátor

Pokud se u mě objeví příznaky infekce covid-19, spojím se se svým praktickým lékařem a budu se řídit jeho pokyny a okamžitě začnu dodržovat karanténní opatření

Budu pomáhat ostatním, aby nepodléhali panice, zároveň však budu vysvětlovat těm, kteří berou situaci na lehkou váhu, že se musí chovat zodpovědně a být si vědomi závažnosti pandemie (dodržováním tohoto kodexu)

Budu přistupovat s pochopením a úctou k lidem, kteří mají strach a obavy

Nebudu rozšiřovat nepravdivé a neprověřené informace, pomluvy, abych zbytečně nešířil paniku

Budu nakupovat zodpovědně a s rozmyslem na 7-10 dní dopředu, abych chodil do obchodu co nejméně a v nejnutnějších případech

Budu si vážit práce všech zaměstnanců obchodů, lékáren, zdravotních zařízení, nemocnic, policie, hasičských záchranných sborů, armády a dalších zařízení, bez kterých bychom se neobešli

Budu pomáhat svým sousedům s nákupem potravin, léků nebo s jinými pochůzkami, když to budou potřebovat

Kontaktujte nás

Zanechte na sebe kontakt a přijedeme za Vámi

Zavolejte nám

+420 518 391 511

Napište nám

Použijte kontaktní formulář