Close

Rok 2019 ve znamení úspěchu

Home / Aktuality / Rok 2019 ve znamení úspěchu
Rok 2019 ve znamení úspěchu

Rozhovor s ředitelem společnosti T Machinery Zdeňkem Gajdíkem pro únorové číslo časopisu Reportáže z průmyslu.

I přes celosvětový útlum těžby hnědého uhlí má společnost T Machinery a.s. za sebou úspěšný rok 2019, ve kterém získala několik ocenění za své exportní aktivity. S ředitelem společnosti T Machinery Zdeňkem Gajdíkem jsme si v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu povídali nejen o úspěších, kterých český výrobce důlní techniky dosáhl, ale také o vyhlídkách do nejisté budoucnosti a investičních plánech společnosti.

Na sklonku loňského roku získala společnost T Machinery první místo v soutěži Exportér roku, vyhlašované Hospodářskou komorou České republiky, a to v kategorii středních exportérů do výše exportu 500 milionů korun. Do jakých zemí váš export mířil? Kde se chcete nově prosadit?

Export společnosti dnes představuje 95 procent produkce. Největší podíl exportu má firma na trzích bývalého sovětského svazu, převážně na Ukrajině, v Rusku a Kazachstánu. Aktuálně se účastníme výběrových řízení v Bosně a Hercegovině, které jsou pro nás klíčové, a to jak z pohledu možné dobré reference, tak i z pohledu otevření nového trhu v zemích jižní Evropy, kde hraje těžba a prodej uhlí významnou roli při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách.

Nejednalo se o jediné významné ocenění, které společnost T Machinery v souvislosti se svými exportními aktivitami v roce 2019 získala.

Rok 2019 se nesl ve znamení úspěchu, kromě zmiňovaného prvního místa v soutěži Exportér roku jsme získali 2. místo za Jihomoravský kraj v soutěži Ocenění českých lídrů a také jsme se dostali do finále soutěže Ocenění exportních aktivit. Jedná se o soutěž, jež vzdává hold výjimečným příběhům proexportně orientovaných firem a má za cíl ukázat veřejnosti osobní příběhy na poli podnikání, které mohou být vzorem nejen pro začínající podnikatele.

Pro T Machinery jsou klíčové inovace a vývoj. V loňském roce jste například představili modernizovaný dobývací kombajn na těžbu uhlí. Jaké novinky chystáte pro nejbližší období?

Vzhledem k tomu, že velké množství dolů má téměř vyčerpané zásoby, ale přesto zůstává velké množství uhlí v těchto dolech ve zbytkových pilířích, jsme v roce 2019 vyvinuli také dobývací zařízení na dotěžování těchto zbytkových pilířů bez dalších doplňujících investic těžebních společností.

Váš obor musí v současnosti čelit nepříznivým vlivům, jako je globální útlum těžby uhlí a preference obnovitelných zdrojů. Jsou na místě obavy o budoucnost těžebního průmyslu?

Ano, s tímto se potýkáme každý den, ale vzhledem k tomu, že zásoby uhlí jsou jedněmi z největších zásob nerostných surovin na světě, pak počítáme, že se do budoucna najde jeho využití také jiným způsobem než spalováním v tepelných elektrárnách. S ohledem na probíhající útlum těžby uhlí nejen v Evropě, ale i ve světě a s ohledem na naše technologické možnosti se zabýváme také vývojem zařízení pro těžbu jiných nerostů.

Součástí portfolia společnosti T Machinery je i nedůlní výroba. Jaké služby v tomto směru nabízíte?

V dnešním turbulentním světě je pro zachování cash-flow klíčové mít širší portfolio nabízených služeb. Jedním ze segmentů této nabídky je právě zmíněná nedůlní výroba, a to jak náš nedůlní výrobní program kotlů značky TH (kotle teplovodní, horkovodní, parní, o výkonu od 500 kilowattů do 20 megawattů), tak i zakázková výroba strojních součástí podle cizí dokumentace. Pro tento segment máme k dispozici široké spektrum výrobních technologií zahrnující jak dělení materiálu a třískové obrábění, tak i tepelné zpracování, povrchové úpravy, ale i inženýringové služby. Aktuálně tento segment posiluje novinka v našem strojovém parku, a to pětiosý NC stroj M80X Millturn vyrobený společností WFL. Pokud čtenáře tato informace o nedůlní výrobě přivede na myšlenku kooperace s T Machinery, bude nám potěšením spolupracovat i na jejich projektech.

Do jakých oblastí jste v posledních letech nejvíce investovali? Jaké investice plánujte pro rok 2020?

V předchozích letech jsme investovali hlavně do modernizace obrábění, tj. vybavili jsme náš areál novou halou obrobny s novými obráběcími stroji. V plánu pro rok 2020 byla výstavba nové přípravny výroby a skladu materiálu, včetně laserových pálicích strojů, ale tato investice je pozastavena z důvodu toho, že se náš areál nachází na teritoriu bývalého dolu Tomáš Baťa, tzn. okolní pozemky jsou poddolovány. V současné době jednáme s MPO o možnosti sanace poddolované části našeho areálu pro výstavbu haly. Jelikož zakládání staveb na poddolovaném území s sebou nese zvýšené finanční náklady, tak doufáme, že se nám tento problém podaří co nejrychleji vyřešit a tím revitalizovat a zhodnotit pozemky dotčené důlní činnosti.

Zdroj: Reportáže z průmyslu

Kontaktujte nás

Zanechte na sebe kontakt a přijedeme za Vámi

Zavolejte nám

+420 518 391 511

Napište nám

Použijte kontaktní formulář