Služby

Zkušebna T Machinery a.s.

20.07.2012

Společnost T Machinery a.s. disponuje novým zkušebním polygonem, primárně určeným pro typové a kusové zkoušení produkovaných důlních zařízení. Základním prvkem zkušebny je nová trafostanice, poskytující širokou škálu napájecích napětí. 

Zatěžování motorů a převodových soustav je možné provést pomocí dvou asynchronních dynamometrů, rekuperujících energii zkušební sestavy zpět do napájecí sítě. Oba dynamometry jsou vybaveny digitální řídící jednotkou, umožňující provoz v režimu pohonu nebo zátěže a otáčkové nebo momentové vazbě. Řídící jednotka je propojena s PC, ve kterém se nachází program pro analýzu a zpracování naměřených dat.

Dynamometr ASD P153 je umístěn na pevném podstavci. Jím zatěžované zařízení se kotví na zvedací stůl s rozměry   1 000 x 1 500 mm a nosností 1 500 kg. Dynamometr ASD P500 je umístěn na v podlaze zapuštěné litinové upínací desce o rozměrech 4 500 x 6 300 mm. Zkoušené zařízení se upíná na tutéž desku a vypodkládá na stejnou osovou výšku s dynamometrem. Pro manipulaci s břemeny je určen nad zkušebnou pojíždějící portálový jeřáb s nosností 25 000 kg.

Zkušebna je vybavena precizním výkonovým analyzátorem YOKOGAWA WT1800. S použitím externích převodníků je možné třífázové měření napětí do 8 kV a trojfázové měření proudu do 1000 A. Zkušebna je dále vybavena 16-ti kanálovou mobilní jednotkou měření teplot (12x snímač PT100, 4x termočlánek typu K). Jednotka umožňuje měření teplot v rozsahu 0 – 200°C. Při použití termočlánků je možné přímé měření teplot na živých částech do napětí 660V. 

Pro chlazení zkoušených zařízení je zkušebna vybavena vlastním chladicím agregátem, který je nezávislý na veřejném vodovodu. Tento chladicí agregát disponuje celkem dvěma okruhy. První okruh je otevřený vodní, s maximálním průtokem 200 l/min při maximálním tlaku 2,75 MPa. Druhý okruh je uzavřený s antikorozním chladivem. Tento disponuje maximálním průtokem 50 l/min a maximálním tlakem 1,2 MPa. 

Společnosti T Machinery a.s. nabízí jak zpracování technických zkoušek dle vlastního zadání zákazníka, tak i přímý pronájem celého pracoviště odborné veřejnosti.