Close

Spalinové kotle pro využití odpadního tepla spalin

Home / Kotle TH / Spalinové kotle pro využití odpadního tepla spalin

Středotlaké parní, horkovodní nebo teplovodní žárotrubné spalinové kotle. Zdroj tepelné energie kotlů jsou odpadní spaliny vzniklé spalováním zemního plynu, bioplynu, zplyňováním různých fosilních paliv, případně ze spalování nemocničního a komunálního odpadu .Kotle jsou jednotahové, dvoutahové, případně třítahové. Ve většině případů se jedná o speciální konstrukce zpracované podle konkrétního zadání.

  • Jednoranové středotlaké parní provedení, sytá pára
  • Dvoutahové středotlaké parní provedení přehřátá pára

Kontaktujte nás

Zanechte na sebe kontakt a přijedeme za Vámi

Zavolejte nám

+420 518 391 511

Napište nám

Použijte kontaktní formulář